Linkmenų ežerai III

Daugiabutis gyvenamasis namas Linkmenų g. 58, Vilnius

Architektai

E.Mikelevičius, L.Pasiaura, A.Šibilskytė, E.Mikalonytė, M.Jagminaitė, G.Gineitytė, E.Kazakevičiūtė

Bendrieji duomenys

Nagrinėjamas sklypas yra Vilniuje, Šnipiškių seniūnijoje, Linkmenų g. 58. Teritorija yra šiaurinėje Šnipiškių seniūnijos dalyje. Šiaurės, vakarų, pietvakarių pusėse ribojasi su sklypais – sklypai užstatyti; pietuose – su Linkmenų, rytuose – su Kernavės gatvėmis.

 

Kvartalo silueto analizė

Lyginant su kvartalu, nagrinėjamas sklypas yra dauboje. Planuojant aukštingumą ≤ 9 a. perspektyviniai pastatai neviršytų esamo susiformavusio silueto. Pagal patvirtintus detaliuosius planus gretimuose sklypuose Kernavės g. numatytas ≤ 9 a. aukštingumas. Mūsų nagrinėjamame sklype panašus aukštingumas pratęstų užstatymo vientisumą. Įvertinus esamą kvartalo siluetą ir perspektyvinį užstatymą pagal patvirtintus detaliuosius planus, nagrinėjamame sklype planuojamas aukštingumas ≤ 9 a. neišsiskiria ir papildo kvartalo silueto vientisumą.

 

Projektiniai sprendiniai

Sklype planuojamas kelių korpusų daugiabutis gyvenamasis namas, kuris yra tąsa gretimuose sklypuose (Linkmenų g.) to pačio vystytojo statomiems daugiabučiams namams. Sklype planuojami 5-7 ir 5-9 aukštų keturi gyvenamieji korpusai. Ant gyvenamųjų namų stogų įrengiamos terasos su vaizdais į Vilniaus centrinę dalį. Parkavimui planuojamos požeminės parkavimo aikštelės.

Bendrieji duomenys

Nagrinėjamas sklypas yra Vilniuje, Šnipiškių seniūnijoje, Linkmenų g. 58. Teritorija yra šiaurinėje Šnipiškių seniūnijos dalyje. Šiaurės, vakarų, pietvakarių pusėse ribojasi su sklypais – sklypai užstatyti; pietuose – su Linkmenų, rytuose – su Kernavės gatvėmis.

Kvartalo silueto analizė

Lyginant su kvartalu, nagrinėjamas sklypas yra dauboje. Planuojant aukštingumą ≤ 9 a. perspektyviniai pastatai neviršytų esamo susiformavusio silueto. Pagal patvirtintus detaliuosius planus gretimuose sklypuose Kernavės g. numatytas ≤ 9 a. aukštingumas. Mūsų nagrinėjamame sklype panašus aukštingumas pratęstų užstatymo vientisumą. Įvertinus esamą kvartalo siluetą ir perspektyvinį užstatymą pagal patvirtintus detaliuosius planus, nagrinėjamame sklype planuojamas aukštingumas ≤ 9 a. neišsiskiria ir papildo kvartalo silueto vientisumą.

Projektiniai sprendiniai

Sklype planuojamas kelių korpusų daugiabutis gyvenamasis namas, kuris yra tąsa gretimuose sklypuose (Linkmenų g.) to pačio vystytojo statomiems daugiabučiams namams. Sklype planuojami 5-7 ir 5-9 aukštų keturi gyvenamieji korpusai. Ant gyvenamųjų namų stogų įrengiamos terasos su vaizdais į Vilniaus centrinę dalį. Parkavimui planuojamos požeminės