LinkMenų fabrikas

VGTU Kūrybiškumo ir inovacijų centras „Linkmenų fabrikas“

Architektai

L.Pasiaura, A.Šibilskytė

Stadija

Darbo projektas